OM OSS

Foreldrenettverk mot mobbing (FMM) har til formål å etablere ordninger og systemer i Norge slik at elever som opplever utrygt læringsmiljø og mobbing skal få den hjelpen de trenger, og få sin rettsikkerhet ivaretatt. Foreningen styrer etter dokumentet «Måldokument».

Vårt nettverk representerer i all hovedsak foreldre/foresatte og nære pårørende til barn som har opplevd mobbing og eller krenkelser i skolen. Andre personer som gjennom sitt arbeid eller sin virksomhet er engasjert i mobbing og brudd på barns rettigheter kan også søke medlemskap. Vi i Foreldrenettverk mot mobbing har brukt våre erfaringsbaserte ressurser og tilegnede kompetanse til å sette opp et måldokument som viser hva vi mener må gjøres for at alle barn skal kunne ha et godt læringsmiljø.

Formålet skal oppnås gjennom følgende aktiviteter:

  • Jobbe for å realisere punktene i «Måldokument» i samarbeid med andre aktører og organisasjoner.
  • Jobbe opp mot det overordnede politiske systemet (FMM har ikke som primæroppgave å veilede i enkeltsaker).
  • Tilby støttegruppe til utsatte og deres foreldre/foresatte når de går til erstatningssøksmål etter mobbing.
  • Øke foreldre/foresatte sin kompetanse på skolemiljøsaker og lovverk.

STYRET, 2022

Leder: Kjartan Espeland

Styremedlemmer:  Maria Carmen Myhre-Gomez Hegge, Silje Katreena Couling-Aas.

Varamedlemmer: Andrea Melø og Tor Bernhard Slaathaug.

POLITISK UAVHENGIG

FMM Norge er et landsdekkende nettverk og partipolitisk uavhengig.

 

Nyttige linker