Om oss

Vårt nettverk representerer i all hovedsak foreldre/foresatte og nære pårørende til barn som har opplevd mobbing og eller krenkelser i skolen. Vi i Foreldrenettverk mot mobbing har brukt våre erfaringsbaserte ressurser og tilegnede kompetanse til å sette opp en liste (strategiplan) over hva vi mener må gjøres for at alle barn skal kunne ha et godt læringsmiljø.

Det viktigste er å få på plass en klageinstans som i realiteten kan føre til en endring for barn som opplever mobbing. Vi jobber ikke med enkeltsaker, men ønsker å skape endringer rettet mot sentrale myndigheter.

STYRET, 2019/2020

Karianne N. Smitt, leder, Janne Rørvik, styremedlem, Kjartan Espeland, styremedlem, Tor Bernhard Slaathaug, varamedlem, og Erik Torp, varamedlem

POLITISK UAVHENGIG

FMM Norge er politisk uavhengig, og kommer ikke til å jobbe med enkeltsaker, men på systemnivå.