Om oss

Vårt nettverk representerer i all hovedsak foreldre/foresatte og nære pårørende til barn som har opplevd mobbing og eller krenkelser i skolen. Vi i Foreldrenettverk mot mobbing har brukt våre erfaringsbaserte ressurser og tilegnede kompetanse til å sette opp en liste (strategiplan) over hva vi mener må gjøres for at alle barn skal kunne ha et godt læringsmiljø.

Det viktigste er å få på plass en klageinstans som i realiteten kan føre til en endring for barn som opplever mobbing. Vi jobber ikke med enkeltsaker, men ønsker å skape endringer rettet mot sentrale myndigheter.

STYRET, 2020/2021

Karianne N. Smitt, leder, Janne Rørvik, styremedlem, Kjartan Espeland, styremedlem, Tor Bernhard Slaathaug, varamedlem, og Christine Strand Simon, varamedlem.

POLITISK UAVHENGIG

FMM Norge er politisk uavhengig, og kommer ikke til å jobbe med enkeltsaker, men på systemnivå.